Woonshoppen in Steenwijkerland

woonbeurs en informatiemarkt Steenwijkerland

Woonshoppen in Steenwijkerland. Onder die titel organiseert Rabo Theater De Meenthe, in nauw overleg met de gemeente Steenwijkerland, op 20 en 21 september 2013 de vernieuwde Woonbeurs. Met ‘vernieuwd’ bedoelen we niet alleen de entourage, die met de verbouwing van De Meenthe een flinke opknapbeurt heeft gekregen. Ook het concept heeft een verjongingskuur ondergaan.

Aanmelden en publiciteit
Rondom de beurs wordt een uitgebreide publiciteitscampagne georganiseerd, waarbij ook sociale media een belangrijke rol krijgen. Er wordt onder meer geïnvesteerd in een
beursspecial en we betrekken lokale en regionale media.

Aanmelden voor de beurs ‘Woonshoppen in Steenwijkerland’ gaat eenvoudig via het kopje ‘inschrijven deelnemers’. Voor meer informatie kunt u bellen met De Meenthe, via telefoon 0521 51 40 04.

Contact

Logo de Meenthe Steenwijk
De Meenthe
Stationsplein 1
8330 AH Steenwijk

Tel.: 0521 - 51 40 04
Fax.: 0521 - 51 19 88

Logo Gemeente Steenwijkerland